Ciepła woda użytkowa

woda z kranu

Ciepła woda użytkowa w skrócie c.w.u. Oznacza podgrzaną wodę do użytku domowego. Istnieją dwie metody podgrzewania wody do użytku domowego, podgrzewanie przepływowe i podgrzewanie zasobnikowe niezależnie od źródła ciepła używanego do podgrzewania.

 

Przypływowe podgrzewacze c.w.u.

 

Przepływowe podgrzewacze c.w.u. podgrzewają wodę  tylko w momencie jej zużywania. W założeniu przepływowe podgrzewanie c.w.u. ma na celu ograniczenie strat ciepła związanych z przechowywaniem podgrzanej wody w zasobniku. Jeżeli podgrzewacz przepływowy znajduje się w większej odległości od miejsca pobierania c.w.u. to pojawiają dodatkowe start związane z koniecznością dopłynięcia c.w.u. do miejsca poboru. Jeśli jeden w podgrzewacz c.w.u. podgrzewa wodę do kilku punktów poboru, to starta związana z koniecznością dopłynięcia c.w.u. do miejsca poboru jest nieunikniona. Alternatywnym rozwiązaniem dla kilku miejsc poboru c.w.u. jest montowanie osobnych podgrzewaczy c.w.u. w każdym miejscu poboru c.w.u. Ciepło potrzebne do podgrzania wody podgrzewaczu przepływowym można uzyskać tylko ze spalania gazu lub użycia energii elektrycznej.

 

Zasobnikowe podgrzewacze c.w.u.

 

Zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. nazywane są bojlerami. Moc cieplna zainstalowana w zasobnikowym podgrzewaczu c.w.u. jest mniejsza niż w przepływowym podgrzewaczu c.w.u., ponieważ  czas w jakim możemy podgrzewać wodę jest wielokrotnie dłuższy. Stąd po zużyciu całej c.w.u. znajdującej się w podgrzewaczu zasobnikowym trzeba odczekać dłuższy czas, zanim powtórnie będziemy mogli korzystać z c.w.u. Jeśli w przypadku podgrzewaczy przepływowych można ewentualnie montować osobny podgrzewacz przy każdym punkcie poboru c.w.u., to w przypadku podgrzewaczy zasobnikowych takie rozwiązanie nie jest stosowane, ponieważ zasobniki są zbyt dużych rozmiarów i montowane są tam gdzie jest wystarczająco dużo miejsca. W przypadku zasobnikowych podgrzewaczy c.w.u. Stratom związanym z koniecznością dopłynięcia wody do miejsca poboru można zapobiec przez stosowanie cyrkulacji.

 

Cyrkulacja c.w.u.

 

Cyrkulacja c.w.u. polega na tym, że równolegle do rury doprowadzającej c.w.u. do miejsca poboru prowadzimy drugą rurę najczęściej o najmniejszej możliwej średnicy i rury te tworzą zamknięty obieg. Aby kierunek ruchu wody był zgodny z założeniami cyrkulacji w układ rur wstawiamy zawór zwrotny. W przypadku rur położonych pionowo wystąpi cyrkulacja naturalna. W rurze doprowadzającej c.w.u. o miejsca poboru ciepła woda z zasobnika będzie poruszała się do góry i rurą cyrkulacyjną wypychała ochłodzoną w rurze wodę do zasobnika rurą cyrkulacyjną. W przypadku poziomego przebiegu rur konieczne jest zastosowanie pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*